مشخصات و اطلاعات بیشتر و رویدادها

چرم ترافيك با در نظر گرفتن جايگاه قلب دوم انسان ،پا، قصد دارد تا مسيرى كه سالها پيش در آن گام نهاد را با جديت دنبال كرده و از طريق پيوند علمى ميان توليد و توزيع سعى در برآورده ساختن نياز هاى مشتريان كند. چرم ترافيك با تكيه بر گذشته اى غنى، خود را ميراث دار هنر بزرگان اين صنعت مى داند و در همين راستا اصلى ترين وجه تمايز خود را در توليد متنوع و ارائه محصولات منطبق بر خواست مشترى با در نظر گرفتن رسالت اجتماعى خويش مى بيند. محصولى كه شما از چرم ترافيك خريدارى نموده ايد از بهترين مواد اوليه شمال رويه، آستر كف داخلي با جنس چرم طبيعى توليد شده است. در تمام مدت استفاده، پاى شما با چرم طبيعى در تماس است كه اين موضوع باعث عدم خستگى شما از پوشيدن كفش به مدت طولانى مى شود و همچنين از ايجاد بوى نامطلوب بر اثر تعريق پا جلوگيرى مى كند.

تخفیفات:


  • ردیف پیشنهاد زمان شروع زمان پایان
مدیریت فروشگاه

ایمان سروی

موقعیت فروشگاه در برج
طبقه : منفی یک
واحد : 50

چرم ترافیک

گالری عکس

اطلاعات تماس با فروشگاه

 

تلفن تماس ما

05138335004