گالری هنری

گالری هنری

مرکز گالری برج نیز در کنار جایگاه اداری و تجاری آن از نظر طراحی جایگاه ویژه‌ای دارد. این مرکز درنظر دارد تا با دعوت از برگزاری فعالیت‌های هنری اصیل در برج، این امکان را فراهم آورد که گروه‌ها و طبقات مختلفی از جامعه از برج دیدن نمایند و صاحبان هنر بتوانند از این امکان برای تجاری‌سازی فعالیت‌های هنری خود بهره ببرند.

امکانات ویژه

باشگاه مشتریان آرمیتاژ