آژانس مسافرتی

آژانس مسافرتی

مالکان برج برای سفرهای داخلی و خارجی خود، کارکنان و مهمانانشان با اهداف تجاری و حتی رفع نیازمندی‌های سفر برای خودشان و اعضای خانواده‌شان نیازمند استفاده از خدمات مسافرتی هستند. تیم مدیریتی و گردشگری در سراسر کشور امکان استقرار معتبرترین و کاراترین این آژانس‌ها را در برج فراهم کرده است تا همه نیازهای سفر، اقامت، گردشگری تجاری و تفریحی مالکان و ساکنان برج و حتی مراجعه‌کنندگان به بهترین شکل پاسخ داده شود.

امکانات ویژه

باشگاه مشتریان آرمیتاژ