شهربازی کودک

شهربازی کودک

این امکان در دو بخش مستقل ارائه خدمات خواهد کرد:
ارائه خدمات به ساکنان و مالکان: این خدمت برای ساکنان و مالکان و همکاران ایشان در جایگاه یک مهدکودک ارائه خدمات خواهد کرد و این امکان را فراهم می‌آورد که همه ساکنان برج فرزندان خود را در ساعات اداری به مهدکودک برج بسپارند و با فراغ بال به امور کاری خود رسیدگی نمایند. بدون شک نزدیک بودن و در دسترس‌بودن یکی از وجوه تمایز برج می‌باشد.
ارائه خدمات به مراجعه‌کنندگان: تمامی مراجعه‌کنندگان نیز می‌توانند در ساعاتی که برای انجام امور کاری و اداری و تجاری خود به برج مراجعه می‌کنند عزیزان خود را به این مرکز تفریحی بسپارند و مطمئن باشند که با ارائه بهترین خدمات فرزندانشان بهترین ساعات را تا اتمام کارهایشان در برج سپری خواهند کرد.

امکانات ویژه

باشگاه مشتریان آرمیتاژ