روم‌سرویس

روم‌سرویس

آماده هستیم تا خدمات روم‌سرویس و خانه‌داری مطابق با استانداردهای خانه‌داری بهترین هتل‌های دنیا را به همه واحدهای برج ارائه نماییم. در این سرویس آماده‌ایم تا:
• تأمین و تجهیز مواد مصرفی بهداشتی و شوینده واحد
• ارائه خدمات تعمیراتی اثاثیه و منصوبات داخل واحد

امکانات ویژه

باشگاه مشتریان آرمیتاژ