سالن چند منظوره

سالن چند منظوره

سالن اختصاصی برگزاری مراسم‌ها، در طبقات فوقانی برج به‌عنوان یک فرصت برای مدیران و مالکین واحدهای اداری درنظر گرفته شده است.

امکانات ویژه

باشگاه مشتریان آرمیتاژ