صرافی

صرافی

.مدیریت زمان از طریق ایجاد امکانات در برج، یکی دیگر از اهداف طراحان و سازندگان برج بوده است. صرافی مستقر در برج نیز از بین معتبرترین صرافان کشور انتخاب شده است تا کلیه خدمات مرتبط را در وهله اول به ساکنان و در وهله دوم به همه مراجعین و همشهریان ارائه نماید. با توجه به استقرار نظام اداری در برج و خدمات بیزینس سنتر اطلاعات قیمتی روزانه ارز، طلا و سکه توسط صرافی برج در اختیار مالکان قرار خواهد گرفت.

امکانات ویژه

باشگاه مشتریان آرمیتاژ