فضاهای شیشه‌ای گفتگو

فضاهای شیشه‌ای گفتگو

علاوه‌بر ایجاد فضای عمومی گفتگو و ملاقات در 1000 متر لابی مجلل بیزینس‌سنتر، برای ملاقات و گفتگوهای خصوصی‌تر فضاهای شیشه‌ای ایجاد شده است که مالکان بتوانند در یک فضای خصوصی‌تر به گفتگو و کسب و کار بنشینند.

امکانات ویژه

باشگاه مشتریان آرمیتاژ