جایگاه اختصاصی تشریفات

جایگاه اختصاصی تشریفات

جایگاه اختصاصی تشریفات به‌عنوان نیاز اولیه واحدهای اداری لوکس، آماده ارائه خدمات ترانسفر، استقبال و بدرقه برای مدیران و مهمانان ویژه واحدهای اداری برج می‌باشد.

امکانات ویژه

باشگاه مشتریان آرمیتاژ