خدمات خودرو

خدمات خودرو

ارائه خدمات سرویس و نگهداری خودرو، از قبیل:
• سوخت‌گیری خودرو در محل پارکینگ با هماهنگی قبلی
• تعویض انواع روغن، انواع فیلتر در محل پارکینگ با هماهنگی قبلی
• ارائه گزارش دوره‌ای یادآوری، برای خدمات خودرویی انجام شده

امکانات ویژه

باشگاه مشتریان آرمیتاژ