گل آرایی

گل آرایی

امکانات مدیریتی منحصربه‌فرد برج این امکان را فراهم کرده است که بخش بسیار قابل توجهی از نیازمندی‌های ساکنان و مالکان برج در خود برج و یا از طریق مدیریت برج فراهم شود. به‌نحوی که بهترین و با کیفیت‌ترین خدمات با معقول‌ترین هزینه در اختیار شما قرار داده شود. در این راستا این امکان را بوجود آورده‌ایم که گل آرایی و باغبانی و ایجاد و نگهداری فضای سبز در داخل واحدها به هر شکل و اندازه‌ایی که باشد به علمی‌ترین و بهترین روش توسط مدیریت برج انجام شود.

امکانات ویژه

باشگاه مشتریان آرمیتاژ